Begeleiding school

LOEPP ondersteunt scholen bij: 

  • Het aansturen van veranderingsprocessen
  • Een taalbeleidsplan opstellen
  • Wereldoriëntatie geïntegreerd in thema’s
  • Taaldoelen geïntegreerd in thema’s 
  • Implementatie onderwijsvernieuwing
  • Verbetertraject op het gebied van taal en begrijpend lezen