Aanbod begeleiding kind

LOEPP biedt leerbegeleiding op het gebied van:

Taal

Begrijpend lezen

Spelling

Rekenen

We werken vanuit een unieke aanpak, waarbij motivatie en zelfregie centraal staan.  

             

icon_children                                                                                                                               

De mogelijkheden op een rij:

Begeleiding 1 op 1

Individuele begeleiding in een rustige leeromgeving.

We werken vanuit een persoonlijke ontwikkelvraag; Waar loop je tegen aan en waar wil je aan werken? Van daaruit doen we activiteiten die interessant, uitdagend en motiverend zijn. Je wordt je bewust van jouw manier van leren en krijgt handvatten mee voor in de klas. Leerling, ouders en school worden hier nauw bij betrokken.

Begeleiding tweetal

De begeleiding vindt plaats in tweetallen waardoor de leerlingen van en met elkaar kunnen leren.

Begeleiding groep

In een groep werken kan prettig zijn. Je ervaart dat anderen ook hulp nodig hebben. Je kan elkaar helpen en leert van elkaars kennis, ideeën en ervaringen. De activiteiten zijn uitdagend en motiverend. We bouwen uit waar je je goed in bent en leren je omgaan met de dingen die lastig zijn.

Het is mogelijk om onderzoek naar intelligentie en/of leerproblemen te doen. LOEPP werkt hierin samen met Fibbescl.

Waarom kiezen voor LOEPP?

  • De leerling gaat met plezier naar Loepp
  • Uit onderzoek blijkt dat leerlingen zich beter ontwikkelen vanuit motiverende activiteiten
  • Begeleiding vindt plaats in een fijne, goed bereikbare ruimte

Loepp