Over Marjan van Baekel-Kan

Klassepuntcom heb ik 2011 opgericht en is ontstaan uit liefde voor kinderen, hun verhaal en het verhaal van hun opvoeders.

Zodra mijn meester op de lagere school met de instructie begon haakte ik af. Ik keek naar buiten, zag de prachtige roze bloesems aan de bomen en droomde lekker weg.

Het was niet voor niets dat ik naar de PABO ging en dat ik mijn eerste klas (groep 3/4) meteen omgooide. Er kwam een spelhoek, zandtafel, bouwhoek, techniekhoek, onderzoekshoek en een lekkere leeshoek met interessante boeken. We gingen veel naar buiten en werkten met thema’s die aansloten bij de belevingswereld van de kinderen. Kinderen leren door samen te spelen, te onderzoeken, te ervaren en te reflecteren, zo was mijn idee.

Na mijn periode als leerkracht ben ik negen jaar werkzaam geweest als nascholingsdocente en onderwijsontwikkelaar bij InHolland en De Activiteit (landelijk centrum voor ontwikkelingsgericht onderwijs). Ik heb leerkrachten en schoolteams getraind en gecoacht bij het vormgeven van ontwikkelingsgericht onderwijs in de klas.

Doordat ik op veel scholen kom en zelf ook twee kinderen op school heb zitten, zie ik dat bepaalde kinderen in het traditionele onderwijssysteem niet volledig tot hun recht komen. Zij hebben veel kwaliteiten maar laten dit niet zien. Tot grote frustratie van de ouders, de leerkracht en vooral van het kind zelf.

Nu is het mijn missie om te laten zien dat er achter een leerachterstand of opvallend gedrag juist veel mogelijkheden schuil gaan.
Ik begeleid kinderen, hun ouders en de leerkracht op weg naar bewustwording en erkenning hiervan. Scholen die zien dat bepaalde kinderen niet tot hun recht komen binnen het onderwijssysteem en op zoek zijn naar andere onderwijsvormen bied ik hierbij ondersteuning.