Nederlandse kinderen minst gemotiveerd lezers ter wereld

Nederlandse kinderen behoren al jaren tot de minst gemotiveerde lezers in de wereld. Hoe dat komt? Begrijpend lezen staat op de basisschool meestal als apart vak op het rooster. Er wordt een tekst gelezen en de kinderen moeten er vragen over maken. Om dit goed te kunnen doen is motivatie, kennis van de wereld en een grote woordenschat voorwaarde. Daar ontbreekt het vaak aan, waardoor de interesse snel afneemt en de frustratie toeneemt. De resultaten blijven achter.

Waarom is begrijpend lezen zo’n belangrijk vak op de basisschool?

Bij het vak begrijpend lezen op de basisschool leren kinderen belangrijke vaardigheden en strategieën, waardoor ze een tekst beter gaan begrijpen. Het is de bedoeling dat ze straks in het voortgezet onderwijs de soms pittige teksten van geschiedenis, biologie, enz. kunnen begrijpen, samenvatten en leren. Daar zijn de volgende vaardigheden en strategieën voor nodig:

  • Belangrijke feiten uit een tekst kunnen halen
  • Verbanden kunnen leggen
  • Het geleerde ook toe kunnen passen in andere situaties

Read4Life

Door de nadruk te leggen op de vaardigheden en strategieën bij teksten die niet altijd even interessant zijn voor kinderen (denk aan de CITO teksten) en door lastige vragen te stellen die alleen maar goed of fout kunnen zijn, haken veel kinderen af. Dat is jammer. Hoe krijgen we dan toch goede en gemotiveerde lezers? De Read4Life-aanpak heeft een andere insteek. Je leest voor het leven. Je leest omdat het plezier brengt of omdat het je die informatie geeft waar jij naar op zoek bent. De functie van lezen en motivatie staan voorop bij deze aanpak. Want motivatie is de sleutel tot ontwikkeling. Zo maken kinderen bijvoorbeeld zelf een krant of tijdschrift, waarbij eerst allerlei teksten uit de krant/tijdschrift geanalyseerd worden. Of zij maken een film over een bestaand verhaal, waarbij het verhaal helemaal doorgrond wordt. De strategieën die aangeboden worden in begrijpend leesmethodes worden toegepast in deze interessante activiteiten. Binnen deze activiteiten wordt gewerkt met de D, E, F, G – methodiek. Dit staat voor Dialoog (veel praten over de tekst), Ervaren (lezen, handelen/doen combineren), Feedback (reflectie op de tekst en de strategieën), Groei (hetgeen je geleerd hebt toepassen in andere situaties). Door deze aanpak doen kinderen veel kennis op over de wereld, vergroten zij hun woordenschat, leren belangrijke leesstrategieën en bovenal ervaren zij hoe leuk lezen is.

LOEPP verzorgt cursussen voor kinderen die moeite hebben met begrijpend lezen op school. De Read4Life aanpak helpt hen een betere en meer gemotiveerde lezer te worden. Klik hier voor meer info over het aanbod.

Read4Life-aanpak